SEMINAR ZA ANIMATORE DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

Crveni križ Kantona Sarajevo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, 13. novembra 2010. godine u prostorijama Crvenog križa Kantona Sarajevo,  organizovao je edukaciju mladih volontera – animatora za dobrovoljno darivanje krvi. 

Edukacija animatora podijeljena je u tri faze: 

a) teoretska obuka
b) prezentacija polaznika
c) prezentacija na animatorskom skupu – praktični dio.

Teoretska obuka izvršena je prema programu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, a obuhvata teme: organizacija akcija DDK u srednjim školama i fakultetima i organizacija akcija DDK u firmama, udruženjima i sl.

Predavači su bili predstavnici Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH: dipl.scr. Lejla Hamzić, dipl.scr. Jasmina Mahmutović i prof.fil.i soc. Maida Šalaga-Baždar

Seminaru su prisustvovala 23 volontera iz organizacija Crvenog križa općina Kantona Sarajevo.

Obuka se odvijala u dvije grupe: 

I grupa – početak u 10:00 časova 
Obuka mladih iz OCKO Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad.

II grupa – početak u 12:00 časova
Obuka mladih iz OCKO Ilidža, Vogošća, Ilijaš i Hadžići 

Pored predavača i volontera, obuci su prisustvali i sekretari CKO Stari Grad – Emina Mirojević,  Centar – Đemila Ramizi i Novi Grad – Rezama Musić, prof. Dr Ajnija Omanić – predsjednica  i Fikret Žunić – sekretar CK Kantona Sarajevo.

Prezentacija postupka animiranja na animacijskim skupovima održat će se 19.11.2010.g. u prostorijama Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH.

Komentariši