Održan kamp Civilne zaštite u Firenzi

U okviru međunarodne saradnje mladih Crvenog križa Italije i  Bosne i Hercegovine, a u organizaciji Crvenog križa regije Toskana,  posredstvom Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine i Italijanskog Crvenog križa u BiH, od 23. do 29. oktobra 2010.g., u Firenci, na edukaciji iz oblasti zaštite i spašavanja učestvovalo je 13 mladih volontera iz Banja Luke, Bihaća, Mostara i Sarajeva.

Iz Kantona Sarajevo obuku za koordinatore aktivnosti civilne zaštite su završili i certifikat dobili: dr. Vedad Herenda, Sanda Kovačević, Džemila-Džana Kurtović, Benjamin Kapić, Anes Mešetović, Adis Kukuljac i Jasmin Nikšić.

Komentariši