beats by dre cheap

Presjek aktivnosti u protekloj 2011. godini

PRVA POMOC U protekloj 2011. godini ekipe prve pomoci Crvenog kriza Ilidza (omladina i podmladak) ostvarile su do sada ne zapazene rezultate na takmicenjima svih nivoa. Na opcinskom, kantonalnom, federalnom i drzavnom nivou osvojena su prva mjesta u obje kategorije. Saradnja CK Ilidza sa drugim organizacijama: U toku godine ojacana je saradnja sa omladinom CK iz zemlje i regiona. Organizovan je zimski kamp sa gostima iz CK Palilula- Beograd, te seminar Trgovina ljudima sa CK Osijek. Nastavljena je saradnja i sa Izvidzackim odredom Igmna 92, Savjetodavnim odborom mladih Ilidza, Kult-Spajalica, te mnogim druzim udruzenjima. Obiljezeni su tradicionalni datumi Crvenog kriza. Kao reprezentacije Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine ekipe prve pomoci CK Ilidza ucestvovale su na Blakanskom i Evropskom takmicenju iz pruzanja prve pomoci.

Mladi Crvenog kriza Ilidza
http://ckilidza.blogger.ba
30/11/2011 00:40